Month: October 2018

☔ Sáng thứ 7 đi làm trời mưa

☔ Sáng thứ 7 đi làm trời mưa, ướt lướt thướt ? ? Vừa bước vào công ty Sếp đưa cho một list danh sách các việc cần làm gấp trong ngày dài dằng dặc ? – dự là hnay sẽ không được về sớm ? Về đến góc làm việc thấy chậu bông vẫn