Học trò những giai đoạn buồn bã đến mức không chia sẻ được cho ai cô hay làm gì cô ơi

– Học trò: những giai đoạn buồn bã đến mức không chia sẻ được cho ai cô hay làm gì cô ơi? – Cô: Đăng hình ^^ Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với ai, chỉ là việc khó sẽ đến với mỗi người vào những thời điểm khác nhau và sức chịu đựng của chúng ta cũng chẳng như nhau về biên độ. Mà nếu có rối bời với cuộc đời thì cũng phải học được cách tự mình lôi mình dậy rồi bước ra kiểu kiểu đăng hình loạn xạ hay nửa đêm đi xem film rạp thôi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *