MẮT LỆ CHO NGƯỜI Rưng buồn mắt lệ đẫm chiều loang Một thuở tình vui lỡ khuất ngàn Đã khép mi sầu thôi tủi lạnh Là buông gối mộng bỏ hồn hoang Lời yêu trả lại thời miên viễn Dáng ngọc trao về thủa hỗn mang Vẳng tiếng kinh cầu thay nhã nhạc Nghìn thu lạc lối nẻo thiên đàng Bút le 02 06 2017

MẮT LỆ CHO NGƯỜI Rưng buồn mắt lệ đẫm chiều loang Một thuở tình vui lỡ khuất ngàn Đã khép mi sầu thôi tủi lạnh Là buông gối mộng bỏ hồn hoang Lời yêu trả lại thời miên viễn Dáng ngọc trao về thủa hỗn mang Vẳng tiếng kinh cầu thay nhã nhạc Nghìn thu lạc lối nẻo thiên đàng. Bút le 02 / 06 / 2017

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *