Ngẫm 03 Trong cuộc sống quan hệ giữa người và người ở lĩnh vực tình cảm tất cả loại tình cảm nếu có một phía lấy sự lợi dụng phía bên kia thì tình cảm đó sẽ rất mau đổ vỡ

Ngẫm 03
—-///—
Trong cuộc sống quan hệ giữa người và người ở lĩnh vực tình cảm ( tất cả loại tình cảm ) nếu có một phía lấy sự lợi dụng phía bên kia thì tình cảm đó sẽ rất mau đổ vỡ . nếu đổ vỡ nhanh thì sự thù hằn nhỏ , nếu sự đổ vỡ chậm thì sự thù hằn rất lớn !
Nghĩ xem đúng không ?
Ngọc Linh Võ

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *