Thờ Tổ Nghề Được Coi Là Một Truyền Thống Tốt Đẹp Từ Ngàn Đời Của Của Dân Tộc Việt Nam Thể Hiện Sự Biết Ơn Những Vị Sáng Lập Mở Mang Tri Thức Các Ngành Nghề Cho Nhân Dân Nuôi Dưỡng Đạo Lý Truyền Thống Cao Đẹp Uống Nước Nhớ Nguồn Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Chúng Con Xin Thành Kính Thấp Nén Tâm Hương Cầu Xin Tam Vị Thánh Tổ Tiên Sư Tổ Sư Tổ Nghiệp Nghành Sân Khấu Phò Hộ Độ Trì Cho Anh Em Chúng Con Được Thân Tâm An Lạc Sức Khoẻ An Khang Công Việc Được Thành Công Thăng Tiến Đi Làm Được Dân Thương Quan Mến Show Chậu Được Suôn Sẻ Bông Tươi Chiều Nay 17h30 Ngày 20 09 2018 Nhằm Ngày 11 08 Âm Lịch Anh Em Chúng Ta Dâng Hương Tri Ân Tổ Tại Nhà Hàng MINH THANH 550 Do Tiệc Nho Nhỏ Với Lại Các Bầu Show Lớn Ai Cũng Tổ Chức Giổ Tổ Nên Thanh Điền Không Dám Mời Hết Ace Đồng Nghiệp Kính Mong Lượng Thứ Xin Quý Bầu Show Đã Thương Và Gửi Lời Mời Thanh Điền Chiều Nay Tham Dự Giổ Tổ Cho Phép TĐ Xin Cáo Lổi Ạ

? Thờ Tổ Nghề Được Coi Là Một Truyền Thống Tốt Đẹp Từ Ngàn Đời Của Của Dân Tộc Việt Nam,Thể Hiện Sự Biết Ơn Những Vị Sáng Lập,Mở Mang Tri Thức Các Ngành Nghề Cho Nhân Dân,Nuôi Dưỡng Đạo Lý Truyền Thống Cao Đẹp”Uống Nước Nhớ Nguồn”,”Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây”.
Chúng Con Xin Thành Kính Thấp Nén Tâm Hương Cầu Xin Tam Vị Thánh Tổ”Tiên Sư,Tổ Sư,Tổ Nghiệp”Nghành Sân Khấu Phò Hộ Độ Trì Cho Anh Em Chúng Con Được Thân Tâm An Lạc,Sức Khoẻ An Khang,Công Việc Được Thành Công Thăng Tiến,Đi Làm Được Dân Thương Quan Mến,Show Chậu Được Suôn Sẻ Bông Tươi.
Chiều Nay 17h30 Ngày 20/09/2018(Nhằm Ngày 11/08 Âm Lịch)Anh Em Chúng Ta Dâng Hương Tri Ân Tổ Tại Nhà Hàng MINH THANH 550,Do Tiệc Nho Nhỏ Với Lại Các Bầu Show Lớn Ai Cũng Tổ Chức Giổ Tổ Nên Thanh Điền Không Dám Mời Hết Ace Đồng Nghiệp Kính Mong Lượng Thứ.Xin Quý Bầu Show Đã Thương Và Gửi Lời Mời Thanh Điền Chiều Nay Tham Dự Giổ Tổ Cho Phép TĐ Xin Cáo Lổi Ạ.
Quý Anh Chị Thương Em Có Lòng Xin Đến Chung Vui Cùng Thanh Điền Và Lưu Hào Quang Ạ!

15 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *